Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Materiály na Mest. zastupiteľstvo
Mestský úrad
Dokumenty, tlačivá
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty s podporou EU
Pracovné ponuky
Mestská policia
ÚRADNÁ TABUĽA
Odkaz pre starostu

  
Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


Počasie
 
 
Výzva Tlačiť

Príloha č. 3
Výzva na internetovú stránke obce,
informačnú tabuľu

 

 

 

vyzývajú

vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu vybudované v rámci stavby "Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

Celý článok...
 
Návrhy na ocenenia je možné podať do 30. apríla Tlačiť

 Už od roku 2000 sa stalo veľmi milou a morálne uznávanou aktivitou v našom meste udeľovanie  ocenení mesta Turzovka občanom a kolektívom, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o jeho rozvoj, propagáciu a šírenie dobrého mena doma aj v zahraničí. Za  uvedené obdobie bolo ocenených už vyše 100 laureátov. Aj v tomto roku Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 11. marca  prerokovalo a schválilo vyhlásenie podávania návrhov na udelenie ocenení mesta pre rok 2015.

Celý článok...
 
Deň narcisov Tlačiť

 Deň narcisov je verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine, ktorá sa v tomto roku bude konať už po 19. krát. Ulice nášho mesta v piatok 27. marca zaplavia  žlté narcisy a každý, kto si ich pripne na svoj odev, vyjadrí podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

Celý článok...
 
Deň učiteľov Tlačiť

 Deň učiteľov si pripomíname v deň narodenia učiteľa národov Jána Ámosa Komenského vždy 28.marca. Tento sviatok je predovšetkým o uznaní náročnej práce všetkých pedagógov v školách a školských zariadeniach. Ich práca je skôr poslaním než zamestnaním a za svoje znalosti a trpezlivosť s akou ich odovzdávajú mladším generáciám si zaslúžia  úctu celého okolia.

Celý článok...
 
Frýdlant nad Ostravicí – Turzovka Tlačiť

 Plodná spolupráca s českým partnerom bude pokračovať 

Partnerská cezhraničná spolupráca samospráv sa po  vstupe do Európskej únie stala nevyhnutnosťou. Už niekoľko rokov naša samospráva vďaka cezhraničným fondom získava nemalé finančné prostriedky, ktoré  využíva napríklad  pri organizovaní kultúrno- spoločenských podujatí.  Tieto fondy pomohli aj Dobrovoľnému hasičskému zboru pri  obnove hasičskej techniky.

Celý článok...
 
Dane z nehnuteľností a ich platby Tlačiť

Daň z nehnuteľností a jej platenie zaujíma všetkých  vlastníkov bytov a rodinných domov, nakoľko daňová tematika je v týchto dňoch naozaj horúca. Mnohí si myslia, že i daň z nehnuteľností je potrebné uhradiť do 31.marca, ako je to u dane z príjmu. Daň z nehnuteľností vyrubuje Mesto Turzovka rozhodnutím a doručuje ho do vlastných rúk každému daňovníkovi. Nakoľko sa jej sadzby nemenili, zostáva i výška dane rovnaká ako vlani, pokiaľ nedošlo k zmenám v daňovom priznaní.

Celý článok...
 
Zážitkové vyučovanie Vlastivedy na Mestskom úrade Tlačiť

 V stredu 18. marca bolo na Mestskom úrade rušno. Už od rána sa tu striedali druhácke triedy zo Základnej školy, aby si v rámci hodiny Vlastivedy pozreli priestory Mestského úradu a získali tak prvé informácie o činnosti a fungovaní samosprávy. Naštívili klientské centrum, pracovisko kamerového systému a Mestskej polície.

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 7 z 1022
 

PARTNERSKÉ MESTÁ:
            

     
  
       TURZOVSKÁ TELEVÍZIA
   

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

   

Nová ponuka služieb - televízia
   

 

        

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
Predaj a prenájom majetku
Odpredaj majetku
Prenájom majetku
Odpredaný majetok
Zverejnenie zákaziek VO
§ 4 ods. 3
§ 9 ods. 9
§ 91
§ 92 až § 99
§ 100 až § 102
§ 41 a § 136
§ 46 ods.2
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.